Buvau Jai Pirmas

114 420 perskaitymų
fantzijos.lt

Vėlus vakaras. Ji šiandien grįžo iš kelionės, pilna įspūdžių pasakoja apie saulėtą Ispaniją, kandžiai pridėdama, kad ispanai begalo gražūs, lyg bandydama uždegt pavydą… Ji taip užsidegus pasakojimu, kad net nepastebi, jog bėgioju akimis Jos įdegusiu kūnu, kad nebežiūriu į akis kaip visad Jai kalbant. Šį vakarą mane domina Ji. Jos nauja,trumpa suknelė apnuogino it nulietas kojas ir man tai patinka.Ji nakvos pas mane, taip sutarta… galėčiau laikytis atstumo kaip ir daugelį naktų prieš tai, bet ne.. Tik ne šį vakarą. Pastebėjusi, kad valgau Ją akimis, Ji prikando lūpą ir droviai nuraudo. Ahh… Graži velniūkštė! Galvoje greit sumėčiau visus už ir prieš bei skubos tvarka priėmiau sprendimą – dovanoti Jai pirmąjį kartą, kurio Ji nenorėtų pamiršt. Įsmeigiau alkaną žvilgsnį Jai į akis, Ji ištarė:
-Oi, beproti, kaip aš tavęs pasiilgau!- ir prisitraukė mane labai išsiilgtam bučiniui. Po to iniciatyvą perėmiau aš: švelniai paguldžiau Ją ant sofos ir bučiavau Ją taip, kaip dar niekad nieko nesu bučiavęs.Staiga Jai prasižiojus kažką sakyt, užčiaupiau Jos saldžias lūpas dar vienu bučiniu, spėjau pagaut Jos nuostabos kupiną žvilgsnį ir tik dar stipriau įsisiurbiau į Jos tiek laiko nebučiuotas lūpas. Ji nespėjo reaguot į mano užvirusį norą, tepasakė:
- Išprotėjai,- o aš jau vėl bučiavau Ją, į ausį sušnabždėjęs, kad aš taip pat Jos pasiilgau, leidausi glamonėti kaklo. Rankomis keliaudama mano nugara, Ji tiesiog tirpo mano glėby.
Atsitraukęs paėmiau dar nenumanančią mano kėslų velniūkštę ant rankų ir pajudėjau link miegamojo. Ji klausiamu žvilgsniu pažvelgus į mane tarė:
-Ką gi tu dabar darai?
Užčiaupiau Ją bučiniu, Ji pradėjo juoktis. Pakartojo klausimą:
-Ką čia sumąstei dabar? Aš nepasirašiau dar :D
Abu žinojom, kuo visa tai baigsis. Dabar didžiausias noras suteikt Jai tokį malonumą, kurio dar Jai neteko patirt. Nespėjus paklaust 3 kart, paguldžiau ją ant lovos ir ilgu bučiniu išvijau visus klausimus. Nesilioviau Jos glamonėjęs, keliavau kaklu, o ji lengvai atsiduso. Staiga sustojęs pasižiūrėjau į Jos žaižaruojančias akis lyg klausdamas ar Ji to nori, o Ji pagavusi mano žvilgsnį tarstelėjo “tik nesustok” ir prisitraukė mane artyn savo drėgnų lūpų. Man nebereikėjo kitų atsakymų, lyg alkanas puoliau Ją: tuoj Ji liko be suknelės, aš be marškinių.Glamonėdamas lūpas, kaklą, liečiau Jos krūtinę, rankomis slydau Jos šonais. Galiausiai atsegiau liemenėlę ir įsisiurbiau į vieną iš sustangrėjusių spenelių. Ji varė mane iš proto, norėjau Jos visos, bet pirmiau turėjau pasiekti šiandieninį tikslą. Netikėtai išsprūdus aimana iš Jos pravertos burnytės bei nagučiai suleisti man į nugarą rodė, kad einu tikslo link. Nuo vieno spenelio perėjau prie kito ir nestabdžiau, leidaus pilvuko link. Sukau ratus Jos pilvuku.Ji pasidavė malonumams… Nepamiršdamas krūtinės, slydau žemyn pilvuku, rankomis kiek praskyriau suglaustas kojytes ir lengvai pirštais perbraukiau per Jos kelnaites. Ji suspurdėjo, čia dar niekam netekę būt. Dar praskyriau kojytes ir puoliau glamonėt vidinę šlaunų pusę… pirma vieną, tada kitą… Jos kvėpavimas dažnėjo.Dar kartą perbraukiau ranka Jos kelnaites, buvau patenkintas, nes aiškiai matėsi drėgna vietelė, Ji buvo sudrėkusi. Su kiekvienu mano judesiu Jos pilvukas kilnojos vis labiau, padažnėjo nevalingos aimanos. Norėjau ją pakelt aukščiau visko… Greit išsmukau iš kelnių ir tęsiau šį kankinantį malonumą, per naują ėjimą nuo kaklo iki karštos vietelės, Ji nerimo mano rankose. Lengvai, lėtai nutraukiau kelnaites. Aš turiu visa tai pirmas… Privalau ją išvaryt iš proto. Glamonėjau vidinę kojyčių pusę, specialiai neliesdamas centro. Ji visa spurdėjo :) aš nusprendžiau nebekankint Jos… Puoliau glamonėti karštąją vietelę, Ji nebemąstė. Velniūkštės taškelis pūpsojo išsipūtęs, o ji šlapia, velniškai drėgna. Stengiausi suprast, kuri glamonė ją veda iš proto, reagavau į visus stipresnius judesiukus ir stimuliavau tik tai, į ką Ji reagavo stipriausiai. Dejonės nebevalingai garsėjo, o Ji kraustėsi iš proto, buvau patenkintas savim, o nuo Jos skleidžiamo susijaudinimo, permirkusių lūpyčių, kaito ir mano draugužis. Po keletos taiklių glamonių Ji sustingo, nuaidėjo ilga dejonė, norėjo suglaust kojytes, aš neleidau-Ją nutvilkė orgazmas.Jos palaiminga šypsena išdavė, kad pasiekiau savo. Mano draugužis buvo standus ir nelaukus, kol ji pilnai atgaus kvapą, užsimovęs sargį atsargiai nėriau į Ją. Neįžvelgiau skausmo Jos akytėse ir kraujo daug nebuvo, tačiau pabučiavau. Ji šypsojos. Judėjau greičiau, velniūkštės raumenukai pradėjo reaguot. Išgirdau – Nesustok.Įsiskverbimai gilėjo ir greitėjo, Ji vėl kaito, o aš pagaliau pajutau karštį. Dar keli pirmyn ir pajutau kaip išsiveržė mano vulkanas, atgavęs kvapą judėjau tol kol Ji suglaudė kojytes antrą kartą, šį kart nekliudžiau.Atsigavusi Ji mane apdovanojo saldžiu bučiniu sakydama “Neįsivaizdavau, kad gali būti taip gerai. Ačiū”… Tikiu tą naktį Ji atsimins ilgai, to ir siekiau.

Panašios istorijos