Tamsta mokytoja

19 142 perskaitymų
fantzijos.lt

-Jurga, atidaryk langą,- įsakmiai liepiau mergaitei. Buvo karšta. Buvo labai karštas birželis. Viena iš paskutinių pamokų prieš vasaros atostogas. Niekas mokytis pernelyg nesiveržė, o ir aš pati neturėjau didelio noro juos spausti. Juk jau greitai atostogos. Taip ir stūmėm laiką iki pertraukos. Tuo metu mergaitė atidarė langą ir įleido šviežio oro gūsį į klasę. Gaivus vėjelis šiek tiek atgaivino, bet vis tiek buvo karšta. Ir jau kelios dienos taip. Šiandien net spjoviau į mokyklos taisykles ir į pamokas atėjau su juodu sijonu aukščiau kelių bei baltais marškiniais. Žinoma užsivilkau kojines, nenorėjau būti paskųsta direktoriui, kad rengiuosi nepadoriai mokinių akivaizdoje. Bet karštis priveikė mane ir prieš paskutinę pamoką nusimoviau jas, kad bent šiek tiek atsigaučiau. Ir dabar sėdėdama prie stalo jaučiau kaip vaikinukai nužiūrinėja mano dailiai prižiūrėtas kojas. Net ir merginos su tam tikru pavydu žvilgtelėdavo į jas ir turbūt galvodavo kaip jos norėtų tokias turėti. Manęs tai nestebino. 16-17 metų paaugliai išgyvena didžiausią hormonų krizę, todėl viskas jiem buvo be galo įdomu. O ir mano pačios savimeilė buvo paglostyta, kad kažkam sukeliu erotines fantazijas. Pagaliau nuskambėjo skambutis ir mokiniai džiaugsmingai pasipylė pro klasės duris, net nesiklausydami mano nurodymų dėl kitos pamokos. Kas juos galėtų kaltinti? Pakilau ir aš, susirinkau popierius ir nunešiau ataskaitas į mokytojų kambarį, kuris buvo koridoriuje iš kart už kampo. Grįžusi radau tris klasės padaužas kikenančius iš kažko klasės kampe. Šie trys vaikinukai: Domas, Marius ir Evaldas, visą laiką kėlė prob**mas. Juos net buvo svarstyta juos pašalinti iš mokyklos, tačiau turtingi Evaldo tėvai ne kartą parėmė mokyklą ir taip jam buvo išpirkta vietą mokytis toliau. -Ei vaikinai, ką čia veikiat? Nebegalit gyventi be mokyklos?-pajuokavau aš. -Mes jūsų laukiam, panele mokytoja-kažkodėl labai išsišiepęs pradėjo Evaldas. -Čia kažkoks vyriškis buvo užėjęs ir davė mums tai.-Su tais žodžiais Evaldas atsuko į mane kelias nuotraukas. Aš suakmenėjau, ten buvau aš su savo buvusiu vaikinu Tomu. Vienoje jų aš dariau Tomui minetą ir žvelgiau jam į akis, o kitoje Tomas dulkino mane “šuniuko” pozoje. Su Tomu neseniai išsiskyriau ir jam tai labai nepatiko. Vis grasino, kad atkeršys man, bet tokio keršto tikrai nesitikėjau -Prašyčiau jas atiduoti,-pradėjau aš,-tai skirta ne jums. Kiek atgavusi savitvardą ir jau griežtesniu tonu pareikalavau:-Šios nuotraukos ne jūsų, todėl prašau atiduoti nuotraukas man. -Ne, neduosiu,-piktdžiugiškai pareiškė Evaldas.-Manau, kad geriau atiduosiu jas pavaduotojai ar direktoriui, o gal reiktų atiduoti mokyklos tarybai, kad pamatytų k mums mokytoja rodo. Tą akimirką mano skrandis susitraukė, akys suapvalėjo ir balsas pradėjo truputį drebėti. Direktoriaus pavaduotoja manęs nemėgo. Tai buvo sena ragana su davatkiškumo kompleksu ir kiekvienu momentu engė visas jaunas mokytojas, kurios neatitiko jos moralės įsitikinimu. O už šias nuotraukas tikrai būčiau jei nesudeginta ant laužo, tai iš mokyklos lėkčiau strimgalviais su dideliu skandalu ir kažin ar gaučiau darbą bet kurioje kitoje miesto mokykloje. -Ne, prašau nedaryk taip. Geriau susitarkim geruoju,-vis dar šiek tiek drebančiu balsu pradėjau. -Hmmm… Gal ir galėsime susitarti, bet tai priklausys tik nuo jūsų.-vis su ta pačia piktdžiugiška šypsenėle ant veido pradėjo Evaldas. -Ko norėtum?-paklausiau aš, tikėdamasi sulaukti prašymo išvesti geresnį pažymį ar gauti pinigų cigaretėms ir panašiai. Tačiau reikalavimas pribloškė mane:-Parodyk papus. Šokiruota tokio tiesmukiškumo perklausiau:-Atsiprašau, ko tu nori? -Rodyk savo papus, kale, arba nuotraukos atsidurs pas direktorių ir dar iki vasaros atostogų išlėksi iš mokyklos.- pro dantis iškošė Evaldas. Pašvelgus į jo akis supratau, kad jis visiškai nejuokauja. Lėtai atsisagsčiau marškinius, po to nusisegiau liemenėlę. Mano išlaisvintos krūtys vaikinukams labai patiko. Mačiau kaip jų žvilgsniai deginte degino mane. Evaldas apėjo mane iš nugaros ir prigludo prie manęs aiem rankomis sugriebdamas mano krūtis. Jis ėmė bučiuoti mano petį, tada kaklą. O pirštai ėmė žaisti su mano krūtų speneliais ir šie prieš mano valią sukietėjo. Pati tuo negalėjau patikėti, bet manyje ėmė gimti geismas. Mano putytė ėmė drėkti. Evaldas lyžtelėjo mano ausies spenelį ir sušnibždėjo:-O dabar nusimesk viską, kas liko ir pačiulpk Domui su Mariumi. Iki tol ramiai nuošalyje stovėje ir tarsi užhipnotizuoti vaikinukai pasimuistė ir susižvalgė. -Ne, nesutinku,-bandžiau prieštarauti, bet Evaldo rankos jau nuslinko žemyn ir išlaisvino mano klubus nuo ankštoko sijono. Sijonui nukritus iki kulkšnių aš išlipau iš jo, tuo pačiu išsispirdama iš savo vasarinių basučių. Basa žengiau žingsnį link vaikinų, kurie suakmenėję stebėjo visą situaciją. -Maukitės kelnes, pidarai-įsakmiai savo draugeliams liepė Evaldas. ir šie karštligiškai puolė mautis savo džinsus. Tuo metu Evaldas vėl prigludo prie manęs, pajutau jo įkaitusį kūną priglundant prie mano nugaros ir jo rankas lendant po mano kelnaitėmsi. Sveikas protas sakė, kad turėčiau tučtuojau viską sustabdyti, tačiau geismas manyje stiprėjo ištrindamas visas tokias mintis. Ir kai Evaldo pirštas pasiekė mano klitorių iš burnos išsprūdo atodūsis. -Tu visa šlapia-sušnibždėjo man į ausį ir ėmė mauti mano kelnaites,-Dabar klaupkis ir pačiulpk mano draugams taip kaip dar niekada nečiulpei. Visiškai nuoga puoliau ant kelių. Vaikinai jau buvo atsikratę savo kelnių ir dvi pritvinkusios varpos laukė veiksmo. Suėmiau jas abi ties pagrindu ir ėmiau švelniai masažuoti. Jutau, kad jos jau kurį laiką buvo stačios ir šitokio malonumo jau seniai troško. Tai mane tik dar labaiu užvedė ir apžiojusi patikrinau vienos varpos skonį. Liežuviu švelniai apvedžiau ratą ir paleidau. Tą patį padariau su kita. Tik šį sykį prieš paleisdama dar liežuviu lyžtelėjau patį galiuką. Vaikinui tai patiko, nes jo atodūsis atėjo giliai iš pilvo galo. Tuo metu paėmiau į burną kito vaikino varpą ir pabandžiau įsikišti kiek galima giliau. Tuo pačiu mano liežuvis suko ratus, o rankos judėjo vis greičiau ir greičiau. Jutau, kad vaikinai ilgai nebetvers. Jų karštos varpos pulsavo mano burnoje nuo kiekvieno mano liežuvio prisilietimo. ir pirmas neatlaikė Domas… Jo kašta sperma ištryško mano burnoje ir sūrokas skonis pripildė mano burną. Po akimirkos Marius tyštelėjo man į žandą. Ir karšta srovele nutekėjo žemyn. Nulaižiau abiejų varpų galiukus, nepalikdama ant jų nė lašelio. Priėjo Evaldas. Jis jau buvo visiškai nuogas ir ištaręs:-Parodysiu kaip tai daroma,-sukišo man savo stačią varpą giliai į gerklę. Ašaros ištryško, tačiau pabandžius atstumti jį, jo rankos stipriai sugriebė man užplaukų ir dar labiau prispaudė mane prie savęs ir kelis kartus ritmiškai spustelėjo. Negalėjau kvėpuoti ar kažkaip pasipriešinti. Staiga Evaldas atitraukė mano galvą nuo savęs ir man bandant įkvėpti oro staigiai truktelėjo už plaukų aukųtyn priversdamas mane pašokti ant kojų. Tada apsuko mane ir parvertęs pilvu ant mokyklinio stalo suvarė savo varpą į mano išbrinkusią putytę. Nuo netikėto dūrio sudejavau, tačiau mano putytė jau kurį laiką pageidavo dėmesio ir jo sulaukusi paskleidė malonius virpesius visu mano kūnu. Evaldui pajudėjus manyje gaudžiau jo judesius visu savo kūnu ir mielai priėmiau ritmą. -Ar man sustoti?-netikėtai paklausė jis. -Ne-išsprūdo iš mano lūpų. Būtent tokio laukinio krušimo jau seniai buvau pasiilgusi. Net mano buvęs vaikinas Tomas nesuteikė man tokio malonumo kaip šis prob**minis šešiolikmetis. Judesiai greitėjo ir stiprus orgazmas nuvilnijo mano kūnu. Evaldas staiga ištraukė savo vis dar standžią varpą ir pastūmė mane toliau nuo savęs. -Ir aš taip noriu-staiga atsigavęs ištarė Marius. Buvo matyti, kad jo varpa vėl stati. -Mano putytė dabar labai jautri-norėjau paprieštarauti, tačiau Evaldas grubiai stumtelėjo link Mariaus, kuris gulėsi ant stalo. Užsilipusi ant jo apsižergiau ir nenoriai įsikišau jo ilgą varpą į savo mažą putytę, kuri po orgazmo buvo labai jautri ir pageidavo poilsio. Bet poilsio nesulaukiau, nes Evaldas priėjo ir palenkė mane į priekį. Jo pirštai tuo metu aktyviai ieškojo antrosios skylutės. Tokios patirties aš neturėjau. Net ir savo buvusiam vaikinui to neleidau, tačiau dabar tokioje padėtyje neturėjau valios priešintis. Pirma įlindo vienas pirštas, po to antras, o tada standi ir didelė varpa persmelkė mano nepatyrusią užpakalio skylutę. Skausmas pervėrė mane ir nebegalėdama susilaikyti sudejavau. -Ateik čia, Domai, ir užkišk jai burną savo pimpalu-liepė Evaldas. Domui, kurio varpa nuo vaizdo buvo tiesi it styga, dukart sakyti nereikėjo ir jis užšokęs ant stalo sukišo savo organą į mano pravertą burną. Vaikinai pajudėjo ir tai kas iš pradžių kėlė skausmą pradėjo užleisti vietą malonumui. Laukiniam, pirmykščiam malonumui. Nepraėjus nė akimirkai mano kūną užliejo dar vienas orgazmas. Ir, nors vaikinai judėjo gan negrabiai, nenorėjau, kad jie sustotų. Aistra visiškai užvaldė mane. Viena ranka prisilaikydama kita šiaip ne taip pasiekiau Domo varpą ir pradėjau su ja žaisti. Laižiau jos galiuką, apžiodavau visą ir vėl paleisdavau. aplaižiau jo plaukuotus kiaušiukus. Paleisdavau, kad vaikinukas spėtų šiek tiek atgauti kvapą ir atitolinčiau orgazmą. Tačiau labai ilgai tai netruko. Pajutau kaip jo varpą maksimaliai įsitempia ir vos spėjus ją ištraukti iš burnos, šilta srovelė pataikė į veidą. Po to sekė antra ir trečia pataikiusios jos lėtai bėgo skruostu žemyn ir kaupėsi ant smakro. Marius, kuris buvo po manimi baigė manyje ir galvojo atsitraukti, tačiau nenorėjo sutrukdyti Evaldui, kuris pumpavo mano užpakaliuką ir tik ruošėsi baigti. Tik kai pajutau silpnas čiurkšles savo viduje, vaikinai atsitraukė ir leido sąmonei šiek tiek grįžti į mano kūną. Atsistojusi šiek tiek svirduliavau nuo adrenalino ir hormonų pertekliaus. Tuo metu Evaldas priėjo ir įsisiurbė į mano lūpas. Sunku patikėt, tačiau tai buvo tik pirmas bučinys, tačiau koks jis buvo. Pilnas geismo, pasitenkinimo, uždegantis ir užvaldantis. -Šaunuole, tamsta mokytoja, užsidirbote pagyrimą ir savo nuotraukas-sušnibždėjo jis man į ausį. Nuotraukas, kurias jau buvau spėjusi užmiršti…

Panašios istorijos