Negerkit arbatos vakarėliuose!

29 407 perskaitymų
fantzijos.lt

Taigi, trankus vakarėlis. Kadangi esu labiau namisėda, į tą vakarėlį mane atitempė mergina(tuo metu turėjau širdies draugę, ji buvo keturiais metais jaunesnė, todėl jos neskubinau). Jai bestrykčiojant aš stovėjau prie stalo, kur ne punšas buvo pilstomas. Kol visi šėlo aš truputi “įkaliau”. Atsisėdau ant grindų, rankoje laikiau purviną stiklinę su alumi, karts nuo karto gurkšteldavau, bet daugiau “nebelindo”. Sedėjau, lingavau galvą į taktą ir stebėjau savo mažulę. Ji kaip užvesta judėjo per salę, užkibindama tai vieną tai kitą vaikinuką, bet greitai parodydama jiems uodegytę ir pabėgdama. Staiga žvilgsnis užkliuvo už porelės, kur vaikinas grubiai lindo po merginos marškinėliais, nesikuklindamas kišo rankas po sijonėliu ir maigė jos krūtinę. Maniau, kad tuoj susivemsiu. Mergina buvo visai jaunutė, tik vos vyrėsnė už maniškę, o vaikinui buvo gerų 30 metų.
Nusukau akis ir vėl susiradau savo strykčiojančią mažulę. Iš akių nedingo “porelės” vaizdas. Kažkodėl akyse suspindėjo ašaros(juk žinot, girtam žmogui užeina…).
Mano mažytė “priplaukė” prie manęs, pakštelėjo į žandą ir išsitempė pašokti.
Aš tikras meškinas, judu kaip medinis, taigi šokis nelabai nusisekė, bet mažulė nepyko.
Staiga žvilgsnis vėl užkliuvo už anos merginos, kuri dabar stipinėjo prie kito vaikio, kokių 17 metų.
Nusprendžiau pastebėti tą merginą.
Visą vakarą ji šoko tai su vienu tai su kitu, bet ne tik šoko, o elgėsi labai vulgariai- pasigraibymai ir pan. Stebino toks merginos elgesys, galvojau, kad gal labai pasigėrus.
Mano mažutė atėjo pas mane ir pasakė, kad jau pavargo, ir norėtų eiti namo. Nuvežiau ją namo, bet dar nenorėjau grįžti pas save, todėl vėl nurūkau į tą “tūselį”.
Šokiai tesėsi, “linksmybės” dar tik prasidėjo. Vulgarioji panelė kažkur kampe pusnuogė graibėsi su kažkokiu mažamečiu(toks man pasirodė prietemoje).
Nutaikiau proga, kai ji strikinėjo viena. Priėjau, pažiūrėjau į ją, tada į duris. Gestas jai pasirodė aiškus.
Išėjau. Netrukus atsekė ir ji. Nežinojau ką sakyti, nežinojau kam ją čia pasikviečiau.
-KUR TAVO MAŠINA?-rėkė ji, nes netgi lauke girdėjosi garsi muzika.
-Ten. O ką?-atsakiau ir parodžiau į savo mašiniuką.
-TAI EIME?-paklausė ji ir nusitempė mane prie mano mašinos.
Įsėdome į mašiną, aš dar nesupratau ko ji nori.
-Mačiau, kad tu mane stebi.-jau tyliau pasakė ji.-Aš tau patinku?
-Panašiai. Kur gyveni? Nuvešiu namo.-nuo jos dvokė degtinę, bet vistiek atrodė labai seksuali.
Ji keistai šyptelėjo ir pasitaisiusi sijonėlį pasakė adresą.
Važiuodamas tylėjau, ji tauškė.
-Turbūt tau tikrai patikau, žinai tu kritai man į akį, toks patrauklus atrodei su ta stikline, taip ir norėjosi tave paliesti, o kiek tau metų bla bla bla bla bla…
Sustojau jos kieme.
-Na va, atvažiavom.-tariau.
-Aha.-atsakė.
Kodėl ji nesijudina??
-Gal nori užeiti, arbatos? Aš tau skolinga.-pasiūlė.
Taip taip, žinoma. Žinau kuo baigsis tavo arbata. Nė už ką.
-Gerai, eime.-atsakiau.
Taip atsidūriau jos namuose. Sedėjome svetainėje ir gėrėme ne arbatą, deja. Kuo toliau tuo patrauklėsnė ji atrodė, tuo atviresnės tapo užuominos. Akimis glosčiau jos nuogas kojas, nurenginėjau ją. Ji tai pastebėjo, priėjo ir atsisėdo man ant kelių. Maniau, kad sprogsiu…
Liečiau, bučiavau ir laižiau ją. Norėjau jos visos, norėjau sprogti joje. Staigūs judesiai ir nebeliko drabužių. Liečiau jos plaukus, kojas, maigiau krūtis, masažavau lytines lūpas.
Tada įėjau į ją. Ji aimanavo, mane tai labai kaitino. Suėmiau jos krūtinę ir pradėjau judėti. Apie apsaugos priemones nebuvo nė minties… Abu dejavome ir aimanavome į judesių ritmą. Baigiau joje.
Pasijutau klaikiai. Po “sprogimo” truputį prablaivėjau. Staigiai apsirengiau ir dingau.
Negalėjau pažiūrėti savo mažulei į akis. Naktimis sapnuodavau tą vakarą, kai padariau baisiausią dalyką savo gyvenime-išdaviau merginą.
Daugiau tai niekada nesikartojo, gerai, kad su ta drauge išsiskyriau- negalėjau žiūrėti jau į akis…

Panašios istorijos