Romantiskai ir meiliai

6 013 perskaitymų
fantzijos.lt

Rokas yra mano geras draugas (jam 18, man 17). Dažnai leisdavom laiką kartu. Visada, kai jis prie manęs prisiliečia ar apkabina, suvirpu, kuo toliau, tuo labiau jis tai pastebi. Nežinau ką jam jaučiu, esu šiek tiek pasimetusi.
Taigi, kai tai įvyko, sėdėjom jo lovoje ir žiūrėjom siaubo filmą, jo tėvai buvo išvažiavę. Pasibaigus filmui ilgai sėdėjom tamsoj ir kalbėjomės. Staiga pajutai, kaip jo rankos ieško mano kūno, (tamsa nebuvo aklina, bet vargiai ką galėjai matyti) užčiuopęs mano šlaunį jis pasislinko arčiau. Mūsų kojos ir pečiai susiglaudė, jo veidas buvo labai arti, jaučiau jo šiltą, tolygų kvėpavimą. Suvirpėjau. Jis nusišypsojo, pajutau jo kiek vėsų delną ant savo žando ir mūsų lūpos susilietė. Bučiavomės gan ilgai. Jis švelniai mane paguldė. Bučiavomės, abu atsargiai lietėme vienas kito kūną. Kai jo ranka atsidūrė man po kelnaitėmis stipriai suėmiau jo plaukus, jis aistringai bučiavo man kaklą ir lėta judino ranką kelnaitėse. Tuomet vėl mane pabučiavo ir leidosi žemyn, bučiavo raktikaulius, krūtis, pilvą, šlaunis, o tada įsisiurbė į vaginą. Suaimanavau, buvo be galo gera, pirmą kartą jutau tiek aistros ir geidulio. Jis laižė ją, kišo liežuvį į vidų ir neužilgo ten atsirado ir jo daiktas. Jis patrynė jį į mamo vaginą ir iš lėto įėjo į mane. Šį kartą suaimanavome abu. Judėjo lėtai, tada vis greičiau ir greičiau. Prispaudžiau jį prie savęs. Visiškai nejaučiau skausmo, o ir kraujas nepasirodė. Jaučiau jo šnopuojantį kūną, stipriai spaudžiau jį prie savęs, girdėjau jo gilų kvėpavimą. Ilgai neištvėriau ir patyriau orgazmą, švelniai suklykiau, visą kūna užliejo adrenalinas, džiaugsmas, neapsakomas gėris. Jis nusijuokė, mano rankos nusviro ant kaldros, paleidau jį, Rokas toliau judėjo ir žiūrėdamas į mane šypsojosi. Rankomis nustūmiau jį ir užlipau ant jo, nusileidau žemyn ir pabučiavau jo daikto galvutę, laižiau šonus, jis suaimanavo, neužilgo pajutau jo spermą savo burnoje ir staigai ją nurijau.
Abu gulėjome, jis glostė man galvą, kelis kart pabučiavo į kaktą ir pačiupęs kaldrą mus abu užklojo. Tą naktį taip gulėjome labai ilgai, daug kalbėjomės, juokėmės. Nuo tos dienos draugaujame.

Panašios istorijos